Address

66/7 Verkhniy Val St

Working hours

Closed Working hours

Review Organizer reviews 0

No review

Next to Star rhino (Podol)

Pub

Che Guevara

29 m. 66А Verkhnii Val St, Kyiv

(096) 669-59-05

Cafe

Zakapelok

45 m. 62, Upper Val Street, Kyiv

(073) 103-75-31

Gallery

Ya Gallery

72 m. 49B Khoryva str., Kyiv

(044) 492-92-03

Gallery

Art-Tsentr Pavla Hudimova "Ya Halereya"

83 m. Khoryva St, 49Б, Kyiv, Ukraine, 04070

(044) 492-92-03

Sport Club

Fizmat (Podil)

119 m. st. Nizhny Val, 51, Kyiv

(094) 823-80-09

Shops

Etnodim

120 m. 58/28 Verkhniy Val St

(097) 888-92-92

Cafe

121 m. st. Nizhniy Val, 51

(096) 647-42-45

Cafe

Coffee in Action

121 m. 7a Shelkovichnaya str., Kyiv, Ukraine

Bar

AMIGOS BAR

136 m. street Horyva, 45/24, Kyiv

(067) 401-08-43

Pub

Molfarnya Art Pub

180 m. 43/23, Horyva st

(093) 530-95-46