Address

Khoryva St, 49Б, Kyiv, Ukraine, 04070

Review Organizer reviews 0

No review

Next to Art-Tsentr Pavla Hudimova "Ya Halereya"

Gallery

Ya Gallery

11 m. 49B Khoryva str., Kyiv

(044) 492-92-03

Bar

AMIGOS BAR

54 m. street Horyva, 45/24, Kyiv

(067) 401-08-43

Cafe

Zakapelok

63 m. 62, Upper Val Street, Kyiv

(073) 103-75-31

Shops

Etnodim

74 m. 58/28 Verkhniy Val St

(097) 888-92-92

Strip Club

Star rhino (Podol)

83 m. 66/7 Verkhniy Val St

(063) 237-73-68

Pub

Molfarnya Art Pub

97 m. 43/23, Horyva st

(093) 530-95-46

Gallery

Parsuna Gallery

111 m. Khoryva St, 43/23, Kyiv, Ukraine, 04071

(044) 425-24-15

Pub

Che Guevara

112 m. 66А Verkhnii Val St, Kyiv

(096) 669-59-05

Bar

Stroller Music Bar

115 m. 43/23 Khoriva St

(098) 648-43-47

Sport Club

Fizmat (Podil)

126 m. st. Nizhny Val, 51, Kyiv

(094) 823-80-09