Address

62, Upper Val Street, Kyiv

Follow me

Review Organizer reviews 0

No review

Next to Zakapelok

Strip Club

Star rhino (Podol)

45 m. 66/7 Verkhniy Val St

(063) 237-73-68

Gallery

Ya Gallery

52 m. 49B Khoryva str., Kyiv

(044) 492-92-03

Gallery

Art-Tsentr Pavla Hudimova "Ya Halereya"

63 m. Khoryva St, 49Б, Kyiv, Ukraine, 04070

(044) 492-92-03

Pub

Che Guevara

67 m. 66А Verkhnii Val St, Kyiv

(096) 669-59-05

Shops

Etnodim

76 m. 58/28 Verkhniy Val St

(097) 888-92-92

Sport Club

Fizmat (Podil)

81 m. st. Nizhny Val, 51, Kyiv

(094) 823-80-09

Cafe

83 m. st. Nizhniy Val, 51

(096) 647-42-45

Cafe

Coffee in Action

84 m. 7a Shelkovichnaya str., Kyiv, Ukraine

Bar

AMIGOS BAR

116 m. street Horyva, 45/24, Kyiv

(067) 401-08-43

Pub

Molfarnya Art Pub

154 m. 43/23, Horyva st

(093) 530-95-46