Address

58/28 Verkhniy Val St

Working hours

Open Working hours

Review Organizer reviews 0

No review

Next to Etnodim

Gallery

Ya Gallery

73 m. 49B Khoryva str., Kyiv

(044) 492-92-03

Gallery

Art-Tsentr Pavla Hudimova "Ya Halereya"

74 m. Khoryva St, 49Б, Kyiv, Ukraine, 04070

(044) 492-92-03

Sport Club

Fizmat (Podil)

76 m. st. Nizhny Val, 51, Kyiv

(094) 823-80-09

Cafe

Zakapelok

76 m. 62, Upper Val Street, Kyiv

(073) 103-75-31

Cafe

78 m. st. Nizhniy Val, 51

(096) 647-42-45

Cafe

Coffee in Action

79 m. 7a Shelkovichnaya str., Kyiv, Ukraine

Cafe

044 Coffee

83 m. 54 Verkhniy Val St

(066) 521-53-54

Bar

AMIGOS BAR

95 m. street Horyva, 45/24, Kyiv

(067) 401-08-43

Gallery

Parsuna Gallery

109 m. Khoryva St, 43/23, Kyiv, Ukraine, 04071

(044) 425-24-15

Pub

Molfarnya Art Pub

110 m. 43/23, Horyva st

(093) 530-95-46