Next to Win_Win Agency

Cafe

Skovoroda

36 m. 69 Volodymyrska Str., Kyiv

(096) 144-74-52

Cafe

August

41 m. 71 Vladimirskaya Street, Kyiv

Institution
Cafe

Eklektik Story Cafe & School

60 m. 69,st. Vladimirskaya, Kyiv

(094) 133-87-28

Cafe

Rose Vine

67 m. 69, st. Vladimirskaya Kуіv

(094) 133-87-58

Bar

Tsvetochnaya Mafyya Bar

72 m. 69 Volodymyrska str., Kyiv

(066) 517-01-44

Bar

V zyuzu

75 m. 69 Vladimirskaya St

(093) 057-69-69

Bar

G.Moroder Bar

123 m. 65 St. Vladimir, Kiev

(063) 548-22-46

Beauty salon

BARBARIS

127 m. Volodymyrska St, Kyiv, Ukraine, 02000

(067) 230-16-54

Restaurant

Шишка

158 m. Владимирская 61б

(068) 228-61-61