Address

69, st. Vladimirskaya Kуіv

Review Organizer reviews 0

No review

Next to Rose Vine

Bar

Tsvetochnaya Mafyya Bar

6 m. 69 Volodymyrska str., Kyiv

(066) 517-01-44

Cafe

Eklektik Story Cafe & School

7 m. 69,st. Vladimirskaya, Kyiv

(094) 133-87-28

Bar

V zyuzu

7 m. 69 Vladimirskaya St

(093) 057-69-69

Cafe

Skovoroda

38 m. 69 Volodymyrska Str., Kyiv

(096) 144-74-52

Bar

G.Moroder Bar

56 m. 65 St. Vladimir, Kiev

(063) 548-22-46

Cafe

August

59 m. 71 Vladimirskaya Street, Kyiv

Beauty salon

BARBARIS

60 m. Volodymyrska St, Kyiv, Ukraine, 02000

(067) 230-16-54

Education and business

Win_Win Agency

67 m. Vladimirskaya St

(063) 230-33-98

Institution
Restaurant

Шишка

91 m. Владимирская 61б

(068) 228-61-61