Address

69 Vladimirskaya St

Working hours

Closed Working hours

Follow me

Review Organizer reviews 0

No review

Next to V zyuzu

Bar

Tsvetochnaya Mafyya Bar

5 m. 69 Volodymyrska str., Kyiv

(066) 517-01-44

Cafe

Rose Vine

7 m. 69, st. Vladimirskaya Kуіv

(094) 133-87-58

Cafe

Eklektik Story Cafe & School

14 m. 69,st. Vladimirskaya, Kyiv

(094) 133-87-28

Cafe

Skovoroda

45 m. 69 Volodymyrska Str., Kyiv

(096) 144-74-52

Bar

G.Moroder Bar

48 m. 65 St. Vladimir, Kiev

(063) 548-22-46

Beauty salon

BARBARIS

52 m. Volodymyrska St, Kyiv, Ukraine, 02000

(067) 230-16-54

Cafe

August

65 m. 71 Vladimirskaya Street, Kyiv

Education and business

Win_Win Agency

75 m. Vladimirskaya St

(063) 230-33-98

Institution
Restaurant

Шишка

83 m. Владимирская 61б

(068) 228-61-61