Address

Mezhigorskaya street, 25, Kiev

Follow me

Review Organizer reviews 0

No review

Next to Кіноклуб "Ракурс"

Library

Library of them Wali Kotika for children

5 m. Mezhyhirska St, 25, Kyiv, Ukraine, 04071

(044) 482-50-85

Cinema

"P o d y v" Movie Club

5 m. Mezhigorskaya street, 25, Kiev

(099) 489-88-32

Institution

Hawaiian Dances Miliani Hula Dance

8 m. st. Mezhigorskaya, 25, Kiev

(091) 980-54-37

Institution

FLASH ENGLISH SCHOOL

31 m. 32 Mezhyhirska St

(096) 506-99-61

Gallery

Dymchuk Gallery

71 m. 21 Yaroslavska St

(044) 379-12-70

Restaurant

Vegano Hooligano

99 m. 23/22 Mezhigirska str., Kyiv

(096) 307-32-31

Night club

H.L.A.M.Kyiv

100 m. 23/22 Mezygorskaya str., Kyiv

Cafe

107 m.

Theater

Academic Theater "Harlequin"

116 m. 17/22 Yaroslavl St, Kyiv

(099) 044-77-24

Cultural Center

Litosvita

125 m. 21, street Mezhygirskaya, Kуіv

(095) 849-16-33