Address

32 Mezhyhirska St

Review 0

No review

Next to FLASH ENGLISH SCHOOL

Cinema

Кіноклуб "Ракурс"

31 m. Mezhigorskaya street, 25, Kiev

Cinema

"P o d y v" Movie Club

36 m. Mezhigorskaya street, 25, Kiev

(099) 489-88-32

Library

Library of them Wali Kotika for children

36 m. Mezhyhirska St, 25, Kyiv, Ukraine, 04071

(044) 482-50-85

Institution

Hawaiian Dances Miliani Hula Dance

40 m. st. Mezhigorskaya, 25, Kiev

(091) 980-54-37

Gallery

Dymchuk Gallery

86 m. 21 Yaroslavska St

(044) 379-12-70

Night club

H.L.A.M.Kyiv

101 m. 23/22 Mezygorskaya str., Kyiv

Restaurant

Vegano Hooligano

104 m. 23/22 Mezhigirska str., Kyiv

(096) 307-32-31

Bar

Cocktail bar Bar & Campari

121 m. 24 Mezhyhirska St

Cultural Center

Litosvita

124 m. 21, street Mezhygirskaya, Kуіv

(095) 849-16-33

Restaurant

B12 Candy Bar

125 m. 24 Mezhyhirska Str., Kyiv, Ukraine, 02000

(093) 983-48-93