Address

23/22 Mezhigirska str., Kyiv

Review 0

No review

Next to Vegano Hooligano

Night club

H.L.A.M.Kyiv

11 m. 23/22 Mezygorskaya str., Kyiv

Cultural Center

Litosvita

32 m. 21, street Mezhygirskaya, Kуіv

(095) 849-16-33

Theater

Theater - studio "MIST"

45 m. 21, Mezhygirska street, Kyiv

(044) 419-85-39

Gallery

Art Gallery and Workshop "Bojey and Maslyukov"

51 m. 19, Mezhyhirska vulytsia, 04071

(099) 290-04-33

Restaurant

B12 Candy Bar

61 m. 24 Mezhyhirska Str., Kyiv, Ukraine, 02000

(093) 983-48-93

Bar

Wood You Like bar

61 m. вулиця Межигірська, 24, Київ, Украина, 04070

(044) 225-22-02

FREAK DAYS

63 m. 19, st. Mezhigorskaya , Kyiv

(096) 118-90-15

Cultural Center

Podil Art Choice

64 m. 19 Mezhigirskaya Street, Kyiv

(099) 290-04-33

Bar

Bar "Mountains"

64 m. 19, Mezhygirska street, Kyiv

(096) 118-90-15

Pub

Goose Gastro Pub

64 m. 19, Mezhigirska St. Kyiv

(044) 425-25-05

Join Us on Our Social Networks