Address

59B Bogdan Khmelnitsky str., Kyiv

Review Organizer reviews 0

No review

Next to Dim MK

Night club

Music Space

7 m. 57B, Bohdana Khmelnitskogo str., Kyiv

(095) 179-38-34

Cultural Center

Master Klass

11 m. 57B Bogdana Kchmelnitskogo str., Kyiv

(044) 594-10-63

Cinema

Polotno

52 m. Bogdan Khmelnitsky Street, 57b, Kiev

Institution

Business Education Center of the Kyiv Chamber of Commerce and Industry

61 m. 57, Bohdana Khmelnytskoho St, Kyiv

(050) 411-14-15

Hotel

Opera

72 m. 53, st. Bogdan Khmelnitskogo, Kyiv

(044) 581-70-70

Child Center

ART4KIDS

74 m. Ally Gorskaya Lane, 5, Kyiv

(067) 469-49-85

Cultural Center

Kyiv Youth Center

118 m. 51В Bohdan Khmelnytsky St

(044) 221-92-11

Gallery

MAYAK

130 m. 6 Mykhayla Kotsyubynskogo St., Kyiv

Restaurant

Piccolino

131 m. ул. Гончара, 67

(067) 538-04-38

Sport Club

Higher Choreographic School of Dance

139 m. Taras Shevchenko Boulevard, 50/52, Kyiv

(098) 084-44-44