Address

53, st. Bogdan Khmelnitskogo, Kyiv

Review Organizer reviews 0

No review

Next to Opera

Institution

Business Education Center of the Kyiv Chamber of Commerce and Industry

35 m. 57, Bohdana Khmelnytskoho St, Kyiv

(050) 411-14-15

Cinema

Polotno

46 m. Bogdan Khmelnitsky Street, 57b, Kiev

Cultural Center

Master Klass

66 m. 57B Bogdana Kchmelnitskogo str., Kyiv

(044) 594-10-63

Night club

Music Space

70 m. 57B, Bohdana Khmelnitskogo str., Kyiv

(095) 179-38-34

Cultural Center

Dim MK

72 m. 59B Bogdan Khmelnitsky str., Kyiv

(044) 594-10-63

Cafe

BOWL

103 m. 65, Olesya Honchara Street, Kyiv

(066) 541-02-25

Cultural Center

Kyiv Youth Center

110 m. 51В Bohdan Khmelnytsky St

(044) 221-92-11

Gallery

MAYAK

129 m. 6 Mykhayla Kotsyubynskogo St., Kyiv

Child Center

ART4KIDS

139 m. Ally Gorskaya Lane, 5, Kyiv

(067) 469-49-85

Bar

Neon Bar

159 m. 2А Gogolivska St

(099) 012-93-29