Address

57, Bohdana Khmelnytskoho St, Kyiv

Review 0

No review

Next to Business Education Center of the Kyiv Chamber of Commerce and Industry

Cinema

Polotno

13 m. Bogdan Khmelnitsky Street, 57b, Kiev

Hotel

Opera

35 m. 53, st. Bogdan Khmelnitskogo, Kyiv

(044) 581-70-70

Cultural Center

Master Klass

51 m. 57B Bogdana Kchmelnitskogo str., Kyiv

(044) 594-10-63

Night club

Music Space

56 m. 57B, Bohdana Khmelnitskogo str., Kyiv

(095) 179-38-34

Cultural Center

Dim MK

61 m. 59B Bogdan Khmelnitsky str., Kyiv

(044) 594-10-63

Cafe

BOWL

88 m. 65, Olesya Honchara Street, Kyiv

(066) 541-02-25

Child Center

ART4KIDS

114 m. Ally Gorskaya Lane, 5, Kyiv

(067) 469-49-85

Bar

Neon Bar

125 m. 2А Gogolivska St

(099) 012-93-29

Cafe

Almond Coffee Room

139 m. 1-3, Hoholivska St, Kyiv

(063) 802-24-36

Gallery

MAYAK

155 m. 6 Mykhayla Kotsyubynskogo St., Kyiv

Join Us on Our Social Networks