Address

23V, Ascension descent, Kуіv

Review 1

28.09.2019
Смачно і затишно!

Next to WAVE coffee studio

Institution
Bar

АRKA 12

180 m. Kozhumyatskaya street, 12v, Kyiv, 02000

(093) 812-12-12

Restaurant

Spovidal'nya Cafe

180 m. Kozhumyatska, 12, Kyiv

(068) 040-40-44

Cafe

New Tasty Project

206 m. 10 Kozhumyatska Street, Kyiv

(095) 096-62-02

Restaurant

Kiflyk

212 m. 10а Kozemyatska str., Kyiv

(098) 115-56-08

Shopping mall

Osobnyak

213 m. street Kozhymyatskaya, 12g, Kyiv

(066) 205-52-65

Education and business

Make my day / more than weddings

226 m. Кожемяцкая, 18а

(097) 357-97-97

Bar

Rehub Buher

271 m. 16, St. Kozhemyatskaya, Kiev

(068) 351-33-11

Restaurant

In Giorgi

277 m. 20 Kozhumyatska Street, Kyiv

(096) 465-12-82

Cafe

Coffee in the MISTO

281 m. st. 16a Kozhumyatska Street, Kyiv

(063) 018-17-19