Address

16, St. Kozhemyatskaya, Kiev

Working hours

Open Working hours

Review 0

No review

Next to Rehub Buher

Cafe

Coffee in the MISTO

16 m. st. 16a Kozhumyatska Street, Kyiv

(063) 018-17-19

Hub

Startup Ukraine

32 m. 22 B, street Vozdvizhenskaya, Kуіv

(068) 467-76-47

Cafe

Pyrezhkova Aunt Clara

48 m. street Vozdvizhenskaya, 22

(080) 030-28-77

Cafe

48 m. st. Vozdvyzhenskaya, 22

(067) 743-23-22

Restaurant

In Giorgi

53 m. 20 Kozhumyatska Street, Kyiv

(096) 465-12-82

Education and business

Make my day / more than weddings

60 m. Кожемяцкая, 18а

(097) 357-97-97

Shops

Hello Glasses

75 m. Vozdvyzhenska Street, 9–19, Kyiv

(044) 332-76-40

Restaurant

RybaLOVE

90 m. 21-23, Vozdvyzhens'ka St, Kyiv

(097) 121-31-31

Restaurant

Crab's Burger

90 m. 21-23, Vozdvyzhens'ka St, Kyiv

(096) 121-31-31

Restaurant

Oxota NA Ovets

97 m. Street Vozdvizhenskaya, 10b, Kyiv

(067) 406-41-56

Join Us on Our Social Networks