Address

10 Kozhumyatska Street, Kyiv

Working hours

Open Working hours

Review Organizer reviews 0

No review

Next to New Tasty Project

Restaurant

Kiflyk

6 m. 10а Kozemyatska str., Kyiv

(098) 115-56-08

Shopping mall

Osobnyak

41 m. street Kozhymyatskaya, 12g, Kyiv

(066) 205-52-65

Restaurant

Spovidal'nya Cafe

55 m. Kozhumyatska, 12, Kyiv

(068) 040-40-44

Bar

АRKA 12

56 m. Kozhumyatskaya street, 12v, Kyiv, 02000

(093) 812-12-12

Restaurant

Oxota NA Ovets

87 m. Street Vozdvizhenskaya, 10b, Kyiv

(067) 406-41-56

Cafe

BabyRock

87 m. st. Vozdvizhenskaya 10b Kiev

(063) 400-47-69

Restaurant

Liubchyk

96 m. 10б, Vozdvyzhens'ka St, Kyiv

(050) 390-61-31

Confectionery

Caramel

103 m. 5-7 Vozdvizhenskaya St, Kyiv

(050) 330-01-03

Bar

Rehub Buher

141 m. 16, St. Kozhemyatskaya, Kiev

(068) 351-33-11

Temple

Church of the Exaltation of the Holy Cross

145 m. 1А, Vozdvyzhens'ka St, Kyiv

(044) 425-47-04