Address

Kozhumyatska, 12, Kyiv

Review 0

No review

Next to Spovidal'nya Cafe

Bar

АRKA 12

0 m. Kozhumyatskaya street, 12v, Kyiv, 02000

(093) 812-12-12

Cafe

New Tasty Project

55 m. 10 Kozhumyatska Street, Kyiv

(095) 096-62-02

Restaurant

Kiflyk

56 m. 10а Kozemyatska str., Kyiv

(098) 115-56-08

Shopping mall

Osobnyak

93 m. street Kozhymyatskaya, 12g, Kyiv

(066) 205-52-65

Restaurant

Oxota NA Ovets

141 m. Street Vozdvizhenskaya, 10b, Kyiv

(067) 406-41-56

Cafe

BabyRock

141 m. st. Vozdvizhenskaya 10b Kiev

(063) 400-47-69

Restaurant

Liubchyk

148 m. 10б, Vozdvyzhens'ka St, Kyiv

(050) 390-61-31

Confectionery

Caramel

148 m. 5-7 Vozdvizhenskaya St, Kyiv

(050) 330-01-03

Temple

Church of the Exaltation of the Holy Cross

162 m. 1А, Vozdvyzhens'ka St, Kyiv

(044) 425-47-04

Hub

Grape Hub

174 m. st. Verhnyi Val, 2a, Kyiv

(063) 445-94-26