Address

30/39 Shchekavitskaya Street, Kyiv

Review Organizer reviews 0

No review

Next to Sky Hostel

Hostel

Sky Hostel

0 m. 30/39, Shchekavytska St, Kyiv

(066) 244-75-27

Quest room

Quest room Locked up. Cell No. 138

41 m. 42 Voloshskaya Str. Kyiv

(095) 550-35-11

Institution

FLASH ENGLISH SCHOOL

185 m. 32 Mezhyhirska St

(096) 506-99-61

Tattoo parlor

6:19 Studio

186 m. 50/38 Voloska St

(063) 619-61-96

Cafe

195 m.

Cinema

Кіноклуб "Ракурс"

215 m. Mezhigorskaya street, 25, Kiev

Cinema

"P o d y v" Movie Club

221 m. Mezhigorskaya street, 25, Kiev

(099) 489-88-32

Library

Library of them Wali Kotika for children

221 m. Mezhyhirska St, 25, Kyiv, Ukraine, 04071

(044) 482-50-85

Institution

Hawaiian Dances Miliani Hula Dance

224 m. st. Mezhigorskaya, 25, Kiev

(091) 980-54-37

Bar

Cocktail bar Bar & Campari

226 m. 24 Mezhyhirska St