Address

42 Voloshskaya Str. Kyiv

Working hours

Closed Working hours

Review Organizer reviews 0

No review

Next to Quest room Locked up. Cell No. 138

Hostel

Sky Hostel

41 m. 30/39 Shchekavitskaya Street, Kyiv

(066) 244-75-27

Hostel

Sky Hostel

41 m. 30/39, Shchekavytska St, Kyiv

(066) 244-75-27

Tattoo parlor

6:19 Studio

184 m. 50/38 Voloska St

(063) 619-61-96

Institution

FLASH ENGLISH SCHOOL

225 m. 32 Mezhyhirska St

(096) 506-99-61

Cafe

225 m.

Cafe

ITAL CAFFE

233 m. 41, st. Nizhny Val , Kуіv

Cafe

Feliz Coffee & Food (Podil)

236 m. 41/27 Nizhniy Val St

Cafe

Buduburher

241 m. 56А Yaroslavska St

(068) 958-56-56

Institution

Rhythms of Life Center

243 m. 56a Yaroslavska Str., 3rd floor, Kyiv

(067) 193-31-31

Cafe

Veterano Brownie

252 m. 39 Nizhniy Val St, Kyiv

(068) 000-71-95