Address

19, Nyzhnii Val St, Kyiv

Working hours

Closed Working hours

Review Organizer reviews 0

No review

Past events

Sunday Jazz with Freud

Next to Pink Freud

Cafe

GREK i VETER

1 m. 19, st. Nizhny Val, Kyiv

(096) 595-78-06

Cafe

Itzel Schnitzel and Cider

4 m. 19 Nizhniy Val St

(067) 475-00-47

Confectionery

Honey (Nyzhniy Val)

26 m. 19/21 Nyzhnii Val St

(067) 352-61-85

Bar

Lima Hookah. Podol

28 m. 19-21 Е Nizhniy Val St

Cafe

Coffee Shop

29 m. 17/8 Nizhniy Val St

Night club

HVLV

57 m. 18 Verkhnii Val Str., Kyiv

(063) 443-09-25

Cafe

LONDON coffeehouse

61 m. 18, Verkhnii Val St, Kyiv

(068) 773-73-15

Cafe

Coffee House London

61 m. Verkhniy Val street, 18, Kyiv

(068) 773-73-15

Cafe

Shibuya

64 m. 23 Nizhniy Val St

(067) 232-33-33

Restaurant

Mama Manana (Podil)

65 m. 23 Nizhniy Val St

(073) 432-42-32