Address

19, st. Nizhny Val, Kyiv

Working hours

Closed Working hours

Follow me

Review 0

No review

Next to GREK i VETER

Bar

Pink Freud

1 m. 19, Nyzhnii Val St, Kyiv

(068) 379-23-37

Cafe

Itzel Schnitzel and Cider

3 m. 19 Nizhniy Val St

(067) 475-00-47

Cafe

Coffee Shop

27 m. 17/8 Nizhniy Val St

Bar

Lima Hookah. Podol

30 m. 19-21 Е Nizhniy Val St

Night club

HVLV

57 m. 18 Verkhnii Val Str., Kyiv

(063) 443-09-25

Cafe

LONDON coffeehouse

61 m. 18, Verkhnii Val St, Kyiv

(068) 773-73-15

Cafe

Coffee House London

61 m. Verkhniy Val street, 18, Kyiv

(068) 773-73-15

Cafe

Shibuya

66 m. 23 Nizhniy Val St

(067) 232-33-33

Sport Club

Ishvara yoga center

79 m. st. Upper Val, 16/4 (3rd floor) Kiev

(066) 208-00-38

Institution

Plato's Cave

80 m. 22a Upper Val str., Kyiv