Address

23 Nizhniy Val St

Working hours

Closed Working hours

Review 0

No review

Next to Shibuya

Barbershop

ProTwoë

17 m. 23 Nizniy Val str., Kyiv

(099) 665-07-70

Bar

Lima Hookah. Podol

36 m. 19-21 Е Nizhniy Val St

Institution

Plato's Cave

57 m. 22a Upper Val str., Kyiv

Bar

Pink Freud

64 m. 19, Nyzhnii Val St, Kyiv

(068) 379-23-37

Cafe

GREK i VETER

66 m. 19, st. Nizhny Val, Kyiv

(096) 595-78-06

Restaurant

The Time Restaurant

66 m. 22 Verkhniy Val St

(097) 888-08-12

Cafe

Itzel Schnitzel and Cider

67 m. 19 Nizhniy Val St

(067) 475-00-47

Restaurant

MASTRO pizza

74 m. st. Konstantinovskaya, 19, Kiev

(097) 870-03-42

Restaurant

Menya Musashi Podil

75 m. st. Konstantinovskaya, 19. Kyiv

(097) 711-25-25

Night club

HVLV

76 m. 18 Verkhnii Val Str., Kyiv

(063) 443-09-25