Address

19-21 Е Nizhniy Val St

Working hours

Open Working hours

Review 0

No review

Next to Lima Hookah. Podol

Bar

Pink Freud

28 m. 19, Nyzhnii Val St, Kyiv

(068) 379-23-37

Cafe

GREK i VETER

30 m. 19, st. Nizhny Val, Kyiv

(096) 595-78-06

Cafe

Itzel Schnitzel and Cider

32 m. 19 Nizhniy Val St

(067) 475-00-47

Cafe

Shibuya

36 m. 23 Nizhniy Val St

(067) 232-33-33

Barbershop

ProTwoë

51 m. 23 Nizniy Val str., Kyiv

(099) 665-07-70

Cafe

Coffee Shop

57 m. 17/8 Nizhniy Val St

Night club

HVLV

64 m. 18 Verkhnii Val Str., Kyiv

(063) 443-09-25

Institution

Plato's Cave

68 m. 22a Upper Val str., Kyiv

Cafe

LONDON coffeehouse

73 m. 18, Verkhnii Val St, Kyiv

(068) 773-73-15

Cafe

Coffee House London

73 m. Verkhniy Val street, 18, Kyiv

(068) 773-73-15