Address

st. Vyshgorodskaya, 12, Kiev

Review Organizer reviews 0

No review

Next to Kiev School Laughter League

Confectionery studio "Chef-Confectioner"

1 m. 12 Vyshgorodska st., Kyiv

(068) 510-65-33

Driving school

Driving school "Agat"

5 m. Vyshgorodskaya street 12, Obolonsky district

(098) 420-09-09

Institution

Kondytersʹka Studiya "Shef Kondyter"

10 m. Vyshhorodska St, 12, Kyiv, Ukraine, 02000

(068) 510-65-33

Institution

The State Emergency Service of Ukraine

121 m. 21 Vyshgorodska street, Kyiv

(044) 430-82-17

Library

Library of them O.S. Griboyedov

254 m. Vyshhorodska St, 29, Kyiv, Ukraine, 04074

(044) 430-00-04

Museum

National Museum of bread

349 m. 19 Vyshhorodska St, Kyiv

(044) 430-02-60

Cinema

Frame

463 m. 4, Vyshgorodskaya str., Kyiv

(044) 432-84-31

Library

Public Library named after Anna Akhmatova

495 m. 20 Kazanska str., Kyiv

(044) 430-52-90

Museum

Memorial house-museum of T.G. Shevchenko

534 m. 5 Vyshhorodska Str., Kyiv, Ukraine, 04074

(044) 432-76-27

Bar

Lima Hookah. Makeyevskaya

828 m. 7 Makeyevskaya St