Address

Vyshhorodska St, 12, Kyiv, Ukraine, 02000

Working hours

Open Working hours

Review Organizer reviews 0

No review

Next to Kondytersʹka Studiya "Shef Kondyter"

Driving school

Driving school "Agat"

6 m. Vyshgorodskaya street 12, Obolonsky district

(098) 420-09-09

Confectionery studio "Chef-Confectioner"

9 m. 12 Vyshgorodska st., Kyiv

(068) 510-65-33

Institution

Kiev School Laughter League

10 m. st. Vyshgorodskaya, 12, Kiev

(068) 598-28-38

Institution

The State Emergency Service of Ukraine

118 m. 21 Vyshgorodska street, Kyiv

(044) 430-82-17

Library

Library on Vyshhorodska

265 m. Vyshhorodska St, 29, Kyiv, Ukraine, 04074

(044) 430-00-04

Museum

National Museum of bread

339 m. 19 Vyshhorodska St, Kyiv

(044) 430-02-60

Cinema

Frame

453 m. 4, Vyshgorodskaya str., Kyiv

(044) 432-84-31

Library

Public Library named after Anna Akhmatova

486 m. 20 Kazanska str., Kyiv

(044) 430-52-90

Museum

Memorial house-museum of T.G. Shevchenko

524 m. 5 Vyshhorodska Str., Kyiv, Ukraine, 04074

(044) 432-76-27

Bar

Lima Hookah. Makeyevskaya

838 m. 7 Makeyevskaya St