Next to Rope park "Tsіkava znakhіdka"

Park

The Syretsky dendrological park

237 m. Parkovo-Syretska St, Kyiv

(044) 400-30-29

Child Center

Children's Railway

319 m. 4 Parkovo-Syretska St

(044) 458-48-34

Cultural Center

ЛІГА:ЗАКОН

417 m. st. Parkovo-Siretska, 23, Kiev

(044) 538-01-02

Cafe

Very Well Cafe (Igor Sikorsky)

435 m. st. Aircraft Designer Igor Sikorsky, 1a, Kyiv

(068) 457-08-24

Hub

DZEN

451 m. st. Aircraft designer Igor Sikorsky, 1A, Kiev

(068) 880-26-24

Confectionery

Xleb (Sikorsky)

590 m. 4-G Aviakonstruktora Igor Sikorsky St

(096) 158-64-82

Institution

National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

643 m. 20, вул. Ежена Потьє, Київ, Украина, 02000

(044) 481-21-55

Pub

Pub "U Kozla"

689 m. 6/11 Yevhenii Miroshnychenko St, Kyiv

(067) 220-41-21

Coworking

Mayak Event Workplace

811 m. 8 а Riga St

(067) 323-09-33

Institution

KROK University

827 m. Tabirna Street, 30, Kyiv, Ukraine, 02000

(044) 455-57-57