Address

Zamkovetskaya St, 58

Follow me

Review Organizer reviews 0

No review

Next to Mount Lipinka

Cafe

Ca Va Cafe

391 m. 26А Serhiy Danchenko St

Cafe

Ketchup Room

583 m. 20, Sergiy Danchenko Street, Kyiv

(097) 412-90-16

Museum

National Museum of bread

881 m. 19 Vyshhorodska St, Kyiv

(044) 430-02-60

Bar

Hookah bar "Oblaka Lipinka"

922 m. st. Zamkovetskaya, 106 b, Kiev

(050) 102-18-11

Institution

The State Emergency Service of Ukraine

955 m. 21 Vyshgorodska street, Kyiv

(044) 430-82-17

Sport Club

Dance school "Kiyanochka" on Danchenko

966 m. 2 Serhiy Danchenko St

(044) 363-90-39

Restaurant

Pesto Cafe (Vineyard)

1,06 km. ave. Pravdy, 58A, Kiev, Ornament shopping center, 2nd floor

(050) 388-28-12

Institution

Kondytersʹka Studiya "Shef Kondyter"

1,07 km. Vyshhorodska St, 12, Kyiv, Ukraine, 02000

(068) 510-65-33

Institution

Kiev School Laughter League

1,08 km. st. Vyshgorodskaya, 12, Kiev

(068) 598-28-38

Confectionery studio "Chef-Confectioner"

1,08 km. 12 Vyshgorodska st., Kyiv

(068) 510-65-33