Address

Velyka Vasylkivska Street, 100

About the place

Колыбель эволюции.

Колыбель эволюции.

Review Organizer reviews 0

No review

Past events

Visual storytelling in the digital world

Бродский. Письма нам

Next to mOre

Restaurant

Wine Love

12 m. Velyka Vasylkivska St, 100, Kyiv, Ukraine, 03150

(095) 750-80-08

Cafe

ONE LOVE espresso bar

16 m. Velyka Vasylkivska Street, 100, Kyiv

(044) 585-07-58

Toronto Business Center

38 m. 100 Velyka Vasylkivska street, Kyiv

(068) 494-32-66

Hotel

Holiday Inn Kyiv

74 m. 100, Velyka Vasylkivska St, Kyiv, Ukraine, 03150

(044) 363-30-00

Bar

BLA BLA BAR KYIV

74 m. 100/81, Velika Vasilkivska , 03150

(067) 652-14-22

Coworking

MacPaw Space

75 m. 100 Velyka Vasylkivska St

(073) 017-07-08

Restaurant

Bassano Dolceteka

77 m. Bolshaya Vasilkovskaya, 100.

(044) 237-79-91

Monument

Monument to Juliusz Slovak

90 m. Velyka Vasylkivska St, 77, Kyiv, Ukraine, 02000

Temple

St. Nicholas Cathedral

94 m. 75 Velyka Vasylkivska St, Kyiv

(044) 529-50-44

Cafe

Monthang

104 m. 1, 3-2, Velyka Vasylkivska St., Baseina St