Address

Mayakovsky Ave , park "Youth", Kyiv

Working hours

Open Working hours

Review 0

No review

Next to Rope Town in Troyeschina

Park

Molodizhnyy Park

102 m. Kostyantyna Dan'kevycha St, 4А, Kyiv, Ukraine, 02000

Monument

VR sculpture «Adventurer» (Ilya Novgorodov)

390 m. Kyiv, wasteland in Troyeshchyna district

(097) 525-33-48

Cafe

Cafe Veselaya Kuma

499 m. 75/2 Zakrevskogo st

(097) 290-22-22

Pub

Porter Pub at Zakrevsky

513 m. 34е Mykoly Zakrevskoho St, Kyiv

(044) 537-14-60

Institution

Gymnasium № 283

670 m. 13 Konstantin Dankevich str., Kyiv

(044) 530-13-18

Pub

КУЛЬТ

718 m. 44b Mayakovsky Ave, Kyiv

(097) 967-14-14

Swimming pool

Training center for swimming in Desniansky district

736 m. 67а Mykola Zakrevsky St, Kyiv

(044) 530-07-06

Restaurant

Osminog - sushi and delicacies

804 m. Volodimir Mayakovsky Ave., 73A, Kiev

(067) 838-00-38

Hostel

Worldhostel

864 m. 69 Volodymyra Mayakovs'koho Ave, Kyiv

Institution

Kindergarden № 362

974 m. 99A Nicholas Zakrevsky Street, Kyiv