Address

67а Mykola Zakrevsky St, Kyiv

Review 0

No review

Next to Training center for swimming in Desniansky district

Amusement park

Park of the Zakrevsky Period

269 m. 61/2 Mykola Zakrevskoho St

(080) 075-35-53

Cafe

Cafe Veselaya Kuma

311 m. 75/2 Zakrevskogo st

(097) 290-22-22

Pub

КУЛЬТ

433 m. 44b Mayakovsky Ave, Kyiv

(097) 967-14-14

Pub

Porter Pub at Zakrevsky

556 m. 34е Mykoly Zakrevskoho St, Kyiv

(044) 537-14-60

Restaurant

Osminog - sushi and delicacies

589 m. Volodimir Mayakovsky Ave., 73A, Kiev

(067) 838-00-38

Hostel

Worldhostel

606 m. 69 Volodymyra Mayakovs'koho Ave, Kyiv

Park

Molodizhnyy Park

645 m. Kostyantyna Dan'kevycha St, 4А, Kyiv, Ukraine, 02000

Rope park

Rope Town in Troyeschina

736 m. Mayakovsky Ave , park "Youth", Kyiv

(095) 393-65-55

Monument

VR sculpture «Adventurer» (Ilya Novgorodov)

778 m. Kyiv, wasteland in Troyeshchyna district

(097) 525-33-48

Institution

Gymnasium № 283

875 m. 13 Konstantin Dankevich str., Kyiv

(044) 530-13-18