Address

Vulytsya Instytut·sʹka, 18а, Kyiv, Ukraine, 02000

Working hours

Closed Working hours

Follow me

Review 1

Olga Klishta

22.03.2018
Information taken from google.com

Next to CUTME Studio

Theater

Theatre «Golden Gate»

93 m. 7А Shovkovychna St, Kyiv

(067) 463-72-12

Restaurant

Adriatic

94 m. 19 Institutskaya Street, Kyiv

(066) 678-66-64

Cafe

Golden Ducat

154 m. 16, Instytutska vulytsia, Kyiv

(044) 254-07-15

National Bank of Ukraine

227 m. 9 Institutska St, Kyiv

(044) 253-01-75

Mansion

Building of Verkhovna Rada

273 m. 5 Mykhayla Hrushevskogo St, Kyiv

(044) 255-42-46

Mansion

Arabic House

284 m. 15/1 Shovkovychna St., Kyiv

Museum of Money

286 m. Vulytsya Instytut·sʹka, 9, Kyiv, Ukraine, 01601

(044) 253-01-75

Restaurant

Avocado (Fortress Lane)

314 m. Fortress lane, 6, Kyiv

(095) 434-47-88

Mansion

Lieberman House

318 m. Bankova St, 2, Kyiv, Ukraine, 02000

(097) 782-32-47

Join Us on Our Social Networks