Address

1 Volodymyrsky Uzviz Str, Kyiv

Follow me

Review 1

Oksana Buchovskaja

17.09.2018
Wonderful view
Information taken from google.com

Next to Arbor on Vladimirskaya Gorka

Park

Volodymyrska Hill

52 m. Volodymyrs'kyi descent, 1, Kyiv, Ukraine, 02000

Monument

Monument to Vladimir the Great

54 m. Vladimirsky Descent, 6, Kyiv

View point

Kokorivsʹka Alʹtanka

178 m. Volodymyrska girka park, Kyiv

Monument

Monument to the Magdeburg Rights

235 m. Naberezhne Hwy, 8, Kyiv, Ukraine, 02000

Temple

St. Michael's Golden-Domed Monastery

238 m. Trohsvyatitelska Street, 8, Kyiv

View point

kyiv Funicular

241 m. Kyiv, Ukraine, 02000

(044) 417-61-62

Cafe

BAY food station

290 m. 3, square Postal, 3, Kyiv

(093) 745-87-61

Hotel

Hotel Gintama

295 m. Tr'okhsvyatytel's'ka St, 9, Kyiv, Ukraine, 01001

(044) 278-50-92

Square

Poshtova Square

296 m. Postal Square, Kyiv

Join Us on Our Social Networks