Address

20, Mezhyhirska Str

Working hours

Closed Working hours

Review 0

No review

Next to Zemlyane

Cafe

Sharikava

12 m. 37/20, street Nizhny Val, Kyiv

(068) 637-30-70

Cafe

Chicagos

15 m. 37/20, Nizhniy Val, Kyiv

(096) 401-99-72

Pub

Craft vs Pub

24 m. 37/20 Nyzhnii Val St, Kyiv

(050) 272-14-34

Cultural Center

Podil Art Choice

41 m. 19 Mezhigirskaya Street, Kyiv

(099) 290-04-33

Bar

Bar "Mountains"

41 m. 19, Mezhygirska street, Kyiv

(096) 118-90-15

Pub

Goose Gastro Pub

41 m. 19, Mezhigirska St. Kyiv

(044) 425-25-05

FREAK DAYS

42 m. 19, st. Mezhigorskaya , Kyiv

(096) 118-90-15

Bar

Cancale Concept Bar

47 m. 37 Nizhniy Val St

Cafe
Cafe

Line M concept

48 m. 37, Nizhny Val street, Kyiv

(050) 645-44-68