Address

19, Mezhygirska street, Kyiv

Review 0

No review

Next to Bar "Mountains"

Pub

Goose Gastro Pub

19, Mezhigirska St. Kyiv

(044) 425-25-05

FREAK DAYS

1 m. 19, st. Mezhigorskaya , Kyiv

(096) 118-90-15

Theater

Theater - studio "MIST"

22 m. 21, Mezhygirska street, Kyiv

(044) 419-85-39

Cultural Center

Litosvita

32 m. 21, street Mezhygirskaya, Kуіv

(095) 849-16-33

Restaurant

B12 Candy Bar

39 m. 24 Mezhyhirska Str., Kyiv, Ukraine, 02000

(093) 983-48-93

Bar

Wood You Like bar

39 m. вулиця Межигірська, 24, Київ, Украина, 04070

(044) 225-22-02

Cafe

Sharikava

52 m. 37/20, street Nizhny Val, Kyiv

(068) 637-30-70

Cafe

Chicagos

53 m. 37/20, Nizhniy Val, Kyiv

(096) 401-99-72

Night club

H.L.A.M.Kyiv

59 m. 23/22 Mezygorskaya str., Kyiv

Restaurant

Call Me Cacao

61 m. 35 Nyzhnii Val Str., Kyiv