Address

37/20 Nizhniy Val St

Review Organizer reviews 0

No review

Next to 40 sorok Coffee Shop

Cafe

Sharikava

37/20, street Nizhny Val, Kyiv

(068) 637-30-70

Cafe

Chicagos

5 m. 37/20, Nizhniy Val, Kyiv

(096) 401-99-72

Pub

Craft vs Pub

11 m. 37/20 Nyzhnii Val St, Kyiv

(050) 272-14-34

Cafe

Zemlyane

12 m. 20, Mezhyhirska Str

(050) 963-60-79

Bar

Artbar "Offensive"

18 m. 20 Mezhihirska Street

(093) 988-24-24

Restaurant

Station Pizza

40 m. 35 Nyzhniy Val

(068) 911-91-91

Bar

Cancale Concept Bar

42 m. 37 Nizhniy Val St

Cafe
Cafe

Line M concept

44 m. 37, Nizhny Val street, Kyiv

(050) 645-44-68

Restaurant

Pancakes

52 m. 35 Nizhniy Val St

(096) 633-91-31