Address

20 Kozhumyatska Street, Kyiv

Working hours

Open Working hours

Review Organizer reviews 0

No review

Next to In Giorgi

Restaurant

Kitaika та Taco Zodiaco

6 m. 20 Kozhumyatska St

(067) 512-66-66

Cafe

Coffee in the MISTO

41 m. st. 16a Kozhumyatska Street, Kyiv

(063) 018-17-19

Education and business

Make my day / more than weddings

52 m. Кожемяцкая, 18а

(097) 357-97-97

Bar

Rehub Buher

53 m. 16, St. Kozhemyatskaya, Kiev

(068) 351-33-11

Hub

Startup Ukraine

56 m. 22 B, street Vozdvizhenskaya, Kуіv

(068) 467-76-47

Cafe

Pyrezhkova Aunt Clara

83 m. street Vozdvizhenskaya, 22

(080) 030-28-77

Cafe

84 m. st. Vozdvyzhenskaya, 22

(067) 743-23-22

Park

85 m.

Institution

Ebru Art

97 m. 21/23 Vozdvyzhenska st

(050) 866-77-76

Restaurant

RybaLOVE

97 m. 21-23, Vozdvyzhens'ka St, Kyiv

(097) 121-31-31