Address

21-23, Vozdvyzhens'ka St, Kyiv

Working hours

Closed Working hours

Review Organizer reviews 0

No review

Next to RybaLOVE

Institution

Ebru Art

21/23 Vozdvyzhenska st

(050) 866-77-76

Restaurant

Crab's Burger

21-23, Vozdvyzhens'ka St, Kyiv

(096) 121-31-31

Park

24 m. Vozdvizhenska street

Cafe

Pyrezhkova Aunt Clara

53 m. street Vozdvizhenskaya, 22

(080) 030-28-77

Cafe

53 m. st. Vozdvyzhenskaya, 22

(067) 743-23-22

Hub

Startup Ukraine

57 m. 22 B, street Vozdvizhenskaya, Kуіv

(068) 467-76-47

Shops

Hello Glasses

79 m. Vozdvyzhenska Street, 9–19, Kyiv

(044) 332-76-40

Cafe

Coffee in the MISTO

79 m. st. 16a Kozhumyatska Street, Kyiv

(063) 018-17-19

Bar

32JazzClub / Old Fashioned Bar

84 m. 32 Vozdvizhenskaya str., Kyiv

(068) 411-19-72

Bar

Rehub Buher

90 m. 16, St. Kozhemyatskaya, Kiev

(068) 351-33-11