Address

32/34 , st. Shovkovichna Kyiv

Review 0

No review

Next to Rangoli

Restaurant

Rangoli

st. Shelkovichnaya, 32/34, Kiev

(096) 993-39-99

Cafe

Apollo Café

196 m. 42/44, Shovkovychna Street, Kyiv

(095) 098-58-08

Mansion

House Ikskyul-Hildenbanda

230 m. Shovkovychna St, 19, Kyiv, Ukraine, 02000

Mansion

House "Crying Widow"

232 m. Liuteranska St, 23, Kyiv, Ukraine, 02000

(066) 220-94-77

Street

Shelkovichnaya street

232 m. st. Shelkovichnaya, Kiev

Restaurant

La Veranda

242 m. вулиця Академіка Богомольця, 7/14, Київ, Украина, 01024

(044) 253-08-99

Mansion

Klovskiy Palace

269 m. 8 Pylypa Orlyka St, Kyiv

Museum

Chocolate house

270 m. Shovkovychna St, 17/2, Kyiv

(044) 253-05-21

Bar

16.coffee

280 m. st. Kropivnitskogo 16

(066) 400-11-04

Cafe

Bloom

280 m. 48 Shovkovychna St