Address

12 Ryzhska street, Kyiv

Working hours

Open Working hours

Review 0

No review

Next to Kyiv Institute of Banking

Social organization

Bank of clothes

66 m. Maxima Berlinsky Street, 9, Kiev

(093) 574-44-24

Park

The Syretsky dendrological park

601 m. Parkovo-Syretska St, Kyiv

(044) 400-30-29

Monument

Monument Tatiana Marcus

603 m. Dorohozhytska St, 11/8, Kyiv, Ukraine, 02000

Embassy of India

626 m. 20B Maksyma Berlyns'koho Str., Kyiv

(044) 468-66-61

Park

Babin Yar

696 m. st. Orangeryna, 10, Kyiv

Child Center

Children's Railway

703 m. 4 Shamrylo T. St., Kyiv

(044) 458-48-34

Institution
Swimming pool

Syrets

803 m. 4, st. Vladimir Salsky, Kyiv

(044) 453-76-66

Rope park

Rope park "Tsіkava znakhіdka"

838 m. Park-Syretska St, Syretsky Park, Kyiv

(095) 393-65-55

Kiev television tower

1,01 km. st. Dorogozhitskaya, 10, Kiev