Next to Chasopys EduSpace

Cultural Center

MUSIC MAKER

3 m.

(063) 586-80-59

Cafe

Reprisa boutique-cafe

42 m. Velyka Vasylkivska St, 26, Kyiv, Ukraine, 01004

(067) 235-19-76

Restaurant

Delhi Delhi

49 m. 34 Velyka Vasylkivska St

(073) 165-77-71

Restaurant

Adelle

56 m. 29, street Velyka Vasilkovskaya, Kyiv

(063) 132-78-90

Cafe

Freshline (B. Vasilkovskaya)

59 m. st. Velyka Vasylkivska, 24, Kyiv

(057) 780-13-96

Restaurant

Follower

62 m. 24 Velyka Vasylkivska St

(098) 325-55-77

Restaurant

Georgian House

69 m. Velyka Vasylkivska Street, 36, Kyiv

(093) 662-67-67

Cafe

Cuba Coffee Brew - Bar

69 m. Velyka Vasylkivska St, 36, Kyiv, Ukraine, 03022

(068) 980-72-27

Cafe

Оs los

69 m. 36, Velyka Vasylkivska St, Kyiv

(066) 071-31-03

Restaurant

Life of Wonderful People

69 m. Kyiv, Velyka Vasylkivska, 36

(050) 393-36-36