Address

67 Svobody St Rozhny

Follow me

Review Organizer reviews 0

No review

Next to Shambala Wellness Club

Farm

Banana farm

2,24 km. 70 Travnevy lane, Rozhny, Kyiv region

(045) 942-54-53

Hotel

Rest center «Raduga»

5,13 km. Neizvestnogo Soldata str., Kyivs'ka oblast, Ukraine

(044) 270-52-44

Restaurant

Vepryk

7,16 km. 29 B Lisova st, Zazim'ya, Kiev region

(067) 817-17-17