Address

33b, Nizhniy Val street

Working hours

Closed Working hours

Review Organizer reviews 0

No review

Next to Пян-Се бар

Cafe

Pyrezhkova Aunt Clara

28 m. Vulitsya Nizhny Val, 33, Kyiv, 02000

(080) 030-28-77

Gallery

Art Gallery and Workshop "Bojey and Maslyukov"

44 m. 19, Mezhyhirska vulytsia, 04071

(099) 290-04-33

Restaurant

Call Me Cacao

44 m. 35 Nyzhnii Val Str., Kyiv

Restaurant

Station Pizza

55 m. 35 Nyzhniy Val

(068) 253-00-00

Restaurant

Pancakes

63 m. 35 Nizhniy Val St

(096) 633-91-31

FREAK DAYS

64 m. 19, st. Mezhigorskaya , Kyiv

(096) 118-90-15

Bar

Bar "Mountains"

65 m. 19, Mezhygirska street, Kyiv

(096) 118-90-15

Cultural Center

Podil Art Choice

65 m. 19 Mezhigirskaya Street, Kyiv

(099) 290-04-33

Pub

Goose Gastro Pub

65 m. 19, Mezhigirska St. Kyiv

(044) 425-25-05

Bar

Bar Konteyner (Mezhyhirska)

65 m. 19 Mezhyhirska St

(093) 416-78-08