Address

40 Yaroslavov val str., Kyiv

Review Organizer reviews 0

No review

Next to Educational theater named under I.K. Karpenko-Karogo

Theater

Educational theater at Karpenko-Karyi University

40 Yaroslaviv Val St, Kyiv

(099) 044-77-24

Bar

Frame Bar

43 m. 33a Yaroslav Val Street, Kyiv

(096) 773-78-57

Institution

Studio "Territory of Creativity"

58 m. 33Б Yaroslavov Val st

(096) 944-60-36

Restaurant

Zeltok

85 m. 1/37 Bulvarno-Kudriavska Str., Kyiv

(067) 620-65-60

SPA and massage

Royal Thai SPA

86 m. st. Reitarskaya, 41, Kiev

(044) 334-42-20

Restaurant

Sam's Steak House Prime

104 m. st. Boulevard - Kudryavskaya, 3

(044) 272-22-00

Sport Club

Ensemble-school "Yaroslavna"

136 m. street Yaroslaviv Val, 25, Kyiv

(044) 246-47-56

Square

Lvivska Square

139 m. Lvivska Square, Kyiv

Cafe

141 m. Lvivska square, 4A

(095) 791-58-98