Address

9/72 Svobody St, Boyarka, Kyiv region

Working hours

Open Working hours

Review 0

No review

Next to Rope park "Family Park"

Sport Club

Horse club Golden Horse

1,76 km. Tarasovka village, Lomonosov street, 1, Kiev region

(098) 537-29-07

Sport Club

Wake park «Pirate Bay», Kyiv lake. Crewchock

4,63 km. Озеро Крючок

(097) 973-73-21

Fish Park "Zabirie"

5,64 km. Averkiya Honcharenko Street, 4 c, Zabirya, Kyiv Region

(067) 836-11-47

Restaurant

Fish Choke

5,76 km. street Goncharenko, 4 s, Zabirya, Kyiv region.

(097) 210-20-95

Hub

Edison HUB

7,45 km. 27d, Svyatoshynska str, Vyshneve

Restaurant

Hotel and restaurant complex "Chabany"

7,71 km. village Chabany, street Pokrovskaya, 162

(050) 144-05-45

Restaurant

Texas Ranch

7,92 km. st. Pokrovskaya, 156, Chabany

(067) 373-81-77

Shopping mall

ParkSmall

8,38 km. Vasyl Stus Street, 16, Kyiv

(067) 239-17-40

Confectionery

Be My Guest

8,97 km. 50 Mira St, Sofievska Borshhagivka, Kyiv

(067) 325-39-55

Beach

Bobritsa Beach

9,06 km. v. Bobritsa, Kiev region

(063) 266-42-33