Address

15 Nyzhnii Val Str., Kyiv, Ukraine, 02000

Working hours

Open Working hours

Review Organizer reviews 0

No review

Next to Jazz Coffee Bar

Cafe

coffeeval.kyiv

57 m. st. Lower shaft, 13, Kiev

(096) 651-73-91

Restaurant

Coffee At Home

57 m. 13, street Nizhniy Val, Kуіv

Cafe

Carnivora

59 m. Nyzhniy Val Street, 13b, Kyiv

(068) 272-98-89

Restaurant

FINE SURNAME in Podil

93 m. Verkhniy Val Street, 10, Kyiv

(044) 359-01-01

Restaurant

Pizzeria "Bus Station"

94 m. 15А Nizhniy Val St

(063) 244-24-24

Market

Zhytnyi rynok

109 m. 16 Verkhnii Val str., Kyiv

(044) 482-55-58

Cafe

Coffee Shop

120 m. 17/8 Nizhniy Val St

Sport Club

Ishvara yoga center

124 m. st. Upper Val, 16/4 (3rd floor) Kiev

(066) 208-00-38

Cafe

Itzel Schnitzel and Cider

146 m. 19 Nizhniy Val St

(067) 475-00-47

Cafe

GREK i VETER

147 m. 19, st. Nizhny Val, Kyiv

(096) 595-78-06