Address

12 Velyka Vasylkivska Str., Kyiv

Working hours

Closed Working hours

Review Organizer reviews 0

No review

Next to Art gallery «Mitets»

Cafe

Kachorovska Cafe on Velyka Vasylkivska

29 m. Velyka Vasylkivska St, 14, Kyiv

(097) 987-99-00

Cafe

Bali Bowl Cafe

37 m. 14A Velyka Vasylkivska Str., Kyiv, Ukraine, 02000

(097) 122-55-18

Bar

Rogue Bar

73 m. 13/1 Velyka Vasylkivska str., Kyiv

(097) 149-19-13

Bar

Bar Gradus

76 m. 13/1 Velyka Vasylkivska St

(093) 208-78-32

Bar

Waffle Bar

83 m. 16 Velyka Vasylkivska St

(093) 461-20-73

Bar

Bar 59,9

85 m. 17a Velyka Vasylkivska St

(098) 837-37-37

Cafe

El Gordo

86 m. 16 Velyka Vasylkivska St

Restaurant

VarenykyNow.ua

91 m. 14, street Velyka Vasylkivska, Kуіv

(093) 340-88-99

Bar

Pink Room Speakeasy Bar

91 m. 17a, st. Bolshaya Vasylkovskaya , Kуіv

(063) 710-17-17

Barbershop

REBEL barbershop

94 m. st. Velyka Vasylkivska, 18, Kyiv

(063) 195-08-06