Address

34 Velyka Zhytomyrska Street, Kyiv

Review Organizer reviews 0

No review

Next to Grandma Baker

Restaurant

the cinematographer’s party

10 m. 34 Velyka Zitomirska str., Kyiv

Cafe

Bee Garden City Café

13 m. вулиця Велика Житомирська, 34, Київ, Украина, 02000

(099) 009-15-16

Mansion

House with chestnuts and snakes

41 m. 32 Velyka Zhytomyrska St,Kyiv

Cafe

Reprisa boutique-cafe

73 m. вулиця Велика Житомирська, 38, Київ, Украина, 01025

(044) 272-13-80

Cafe

Coffeereligia on the Great Zhytomyr

74 m. 38 Velyka Zhytomyrska St

Exhibition Center

Ukrainian CCI

76 m. 33 Velyka Zhytomyrska street, Kyiv

(044) 584-28-24

Restaurant

Chillman

100 m. 40 Velyka Zhytomyrska St

(097) 842-17-83

Restaurant

Georgia film

104 m. 40 Velyka Zhytomyrska St

(096) 515-18-18

Theater

Theater "Actor"

104 m. 40 Velyka Zhytomyrska street, Kyiv

(044) 362-50-50

Bar

Ципа craft pub

110 m. вулиця Велика Житомирська, 27, Київ, Украина, 02000

(067) 808-33-77