Address

35A, street Herzen, Kуіv

Review 0

No review

Next to Yidencafe

Hub

Veteran Hub

216 m. 42, Yuri Ilyenko St, Kyiv

Museum

Tv museum

216 m. 42 Melnikova St, Kyiv

(044) 481-43-64

Restaurant

Сhernomorka (Melnikova)

341 m. st. Melnikova, 83-A, Kiev

(067) 594-05-05

Shopping mall

DN8

349 m. 8 Dorogozhitska, Kyiv

(044) 481-27-46

Institution

Academy of the Creative Industry

350 m. 7 M. Vasilenko Str

(044) 451-92-72

Pub

Porter Pub - Motor Factory

352 m. 1 Dorogozhitskaya St, Kyiv

(044) 331-13-85

Cultural Center

UBI Conference Hall

369 m. 8, Simi Khokhlovykh vulytsia, 04112

(044) 451-92-74

Sport Club

Sports club RYM

373 m. 83А Yuriia Illienka St

(093) 160-68-28

Kiev Regional Clinical Hospital

382 m. 1, street Baggovutovskaya, Kyiv

Coworking

Chasopys.UNIT

427 m. building B9, 3 Dorogozhitskaya st., Kyiv

(098) 533-15-93