Address

7B Les Kurbas St, Kyiv

Working hours

Open Working hours

Review Organizer reviews 0

No review

Next to Venetsianka

Social organization

Charity Fund "Basket of Good"

167 m. Koltsova Boulevard, 14M, Kyiv

(068) 687-06-57

Park

Yunist Park

174 m. Volodymyr Pokotila Street, Kyiv

Confectionery

Profitrolya

315 m. Koltsova Boulevard, 14D, Kyiv

(097) 697-46-46

Cinema

Cinema Leipzig

404 m. 8, Prospekt Les Kurbas, Kyiv

(050) 300-80-98

Cafe

Cavi's workshop

486 m. Koltsova Boulevard, 14, Kiev

(067) 278-43-39

Park

"International" Park

497 m. Lesya Kurbasa Ave, 10Ж, Kyiv

(067) 139-12-63

Restaurant

Arugula (Borshchagovka)

541 m. st. Gnata Yury, 13, Kiev

(095) 280-62-79

Driving school

Panda-Rav Driving School

632 m. 9 Gnata Yuri St

(098) 411-34-21

Institution

European University

691 m. 16 Akademika Vernadskogo boulevard, Kyiv

(044) 334-53-04

Confectionery

Sweet shop

801 m. Lesya Kurbasa Avenue, 18, Kyiv

(097) 714-25-66