Address

11 Solomenskaya str., Kyiv

Working hours

Closed Working hours

Review Organizer reviews 0

No review

Next to Par Bar ²

Amusement park

Amusement Park "Planet" Ametyst Mall

454 m. 1G, Sadova Street, Ametyst Mall

Swimming pool

Swimming pool EveryDay Fitness

1,52 km. 4, street Greater Okruzhnaya Street, Kyiv

(044) 590-51-50

Hotel

City Holiday Resort & SPA

1,62 km. 5 Bolshaya Koltseva st

(044) 371-68-88

Swimming pool

Swimming Pool City Holiday Resort & SPA

1,63 km. 5 Big Ring St, Kуiv

(044) 390-15-16

Restaurant

Sazha. Restoratsiya Na Vuhilli

1,86 km. 16 Petropavlovskaya Street, Petropavlovskaya Borshagovka Мillage, Kiev region

(097) 012-32-43

Library

Tsentralʹna Rayonna Biblioteka Svichado

2,07 km. 13В Romena Rollana Blvd, Kyiv

(044) 274-34-34

Stadium

Chaika Sports complex

2,18 km. Chaiky, Kyiv region

Driving school

Auto Academy of Driving Skills

2,19 km. Petropavlovskaya Borschagovka, Sports complex "Chaika"

(044) 223-76-52

Sport Club

Association "PARA-SKUF"

2,31 km. Chaika airfield, st. Antonova, 5, p. Petropavlovskaya Borschagovka, Kiev region

(067) 212-21-22

Sport Club

Аirfield "Chaika"

2,31 km. Тhe village of Petropavlovskaya Borschagovka, st. Antonova, 5

(098) 622-52-20